Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Δημοκρατία σου λένε...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελλάδα επιμένει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο: Άλλη μια καταδικαστική απόφαση κατά του Αντιρρησία Συνείδησης Λάζαρου Πετρομελίδη

Αθήνα,31 Μαρτίου 2009

Το Αναθεωρητικό Στρατοδικείο Ρουφ καταδίκασε σήμερα σε δεύτερο βαθμό τον αντιρρησία συνείδησης Λάζαρο Πετρομελίδη, Αντιπρόεδρο του EBCO (Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης), σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με αναστολή εκτέλεση ποινής, κρίνοντάς τον ένοχο για δύο κατηγορίες για ανυποταξία. Πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί στην πρωτοφανή ποινή τριετούς φυλάκισης, χωρίς αναστολή, για τις δύο κατηγορίες για ανυποταξία με τις οποίες είχε παραπεμφθεί για 15η φορά.
Εδώ και έντεκα χρόνια εφαρμογής του θεσμού της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, η Ελλάδα δεν επιδεικνύει καμία πρόθεση να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, αλλά, αντίθετα, εξακολουθεί να διώκει συστηματικά τους αντιρρησίες συνείδησης που υπερασπίζονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματά τους.
«Άλλη μια φορά, η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει την αγανάκτησή της για την επιμονή της Ελλάδας να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δηλώνει ότι, σε περίπτωση που ο Λάζαρος Πετρομελίδης φυλακιστεί, θα τον υιοθετήσει ως κρατούμενο συνείδησης, κάτι που θα αποτελέσει θλιβερή πρωτοτυπία της Ελλάδας εδώ και χρόνια στην Ευρώπη» δήλωσε ο Σίμος Μπούρας, Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.
Με τις συνεχείς διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης, η Ελλάδα παραβιάζει, εκτός των άλλων, και το άρθρο 14 παράγραφος 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο ορίζει ότι «κανένας δεν πρέπει να δικάζεται ή να τιμωρείται ξανά για αδίκημα, για το οποίο έχει τελεσίδικα καταδικαστεί ή αθωωθεί σύμφωνα με το δίκαιο και τον κώδικα ποινικής δικονομίας κάθε χώρας».
Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την απόφαση αυτή που έρχεται να συμπληρώσει τη μακρά λίστα καταδικαστικών αποφάσεων κατά του αντιρρησία συνείδησης Λάζαρου Πετρομελίδη, ο οποίος έχει κατ' επανάληψη έρθει αντιμέτωπος με τα στρατοδικεία της Ελλάδας, με τις ίδιες κατηγορίες. Καθώς το γεγονός αυτό παραβιάζει κατάφορα θεμελιώδεις αρχές τους διεθνούς δικαίου, η Διεθνής Αμνηστία ζητάει την άμεση παύση κάθε δίωξης προς το πρόσωπο του Λάζαρου Πετρομελίδη.
Γενικές πληροφορίες:
Η οργάνωση υπενθυμίζει στις ελληνικές αρχές ότι "για δημοκρατικά κράτη που σέβονται τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ο σεβασμός για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης δεν μπορεί να θεωρείται έλασσον ζήτημα, ξεκομμένο από τη δεσπόζουσα τάση προστασίας και προώθησης, σε διεθνές επίπεδο, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" ("Αντίρρηση συνείδησης στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία", Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ιούνιος 2002).
Τον Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την Ελλάδα να βελτιώσει το νόμο που αφορά στην αντίρρηση συνείδησης, σημειώνοντας ότι: «Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της γιατί η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στρατιωτική θητεία και γιατί η αξιολόγηση των αιτήσεων για την υπηρεσία αυτή βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας. Το Κράτος-Μέλος πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει την αξιολόγηση των αιτήσεων αναγνώρισης των αντιρρησιών συνείδησης υπό τον έλεγχο πολιτικών αρχών».
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά άμεσες τροποποιήσεις του ελληνικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι:

 • Η εναλλακτική υπηρεσία δεν θα έχει διάρκεια με χαρακτήρα διάκρισης και τιμωρίας. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει ο νόμος, η πλήρης στρατιωτική θητεία είναι 12 μήνες, ενώ η πλήρης εναλλακτική υπηρεσία είναι 30 μήνες. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η πλήρης εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να μειωθεί, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 μήνες, δηλαδή διάρκεια που συνεχίζει να είναι μεροληπτική και τιμωρητική.
 • Η διαχείριση της εναλλακτικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης των αιτήσεων και κάθε πιθανής επακόλουθης δικαστικής εξέλιξης, θα υπάγεται εξ' ολοκλήρου σε μη στρατιωτικές αρχές. Αυτή τη στιγμή, η διαχείριση υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει για τις αιτήσεις, μετά από γνωμοδότηση ειδικής πενταμελούς επιτροπής με δύο στρατιωτικά μέλη, και οι αντιρρησίες συνείδησης, αν και δεν είναι στρατιωτικοί, δικάζονται από στρατοδικεία.
 • Οι αντιρρησίες συνείδησης θα έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν, όσο και μετά την κατάταξή τους στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, μπορούν μόνο να αξιώσουν την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης πριν καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις.
 • Το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης θα ισχύει πάντοτε, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου. Αυτή τη στιγμή, σε καιρό πολέμου, οι διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία μπορούν να αναστέλλονται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 • Η ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης, και, συνεπώς, το δικαίωμα στην εναλλακτική υπηρεσία, δεν θα ανακαλείται ποτέ, είτε για λόγους άσκησης συνδικαλιστικής δραστηριότητας, είτε συμμετοχής σε απεργία, είτε πειθαρχικών παραπτωμάτων. Επί του παρόντος, προβλέπεται έκπτωση για τέτοιους λόγους.

Η οργάνωση καλεί επίσης τις ελληνικές αρχές:

  • Να θέσουν τέλος στις διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης και να τους επιτρέψουν να ανακτήσουν πλήρως τα ατομικά και πολιτικά τους δικαιώματα.
  • Να διασφαλίσουν ότι, τόσο στο νόμο όσο και στην πράξη, οι αντιρρησίες συνείδησης δεν θα υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες της υπηρεσίας, ή όσον αφορά οποιαδήποτε οικονομικά, πολιτισμικά, αστικά και πολιτικά δικαιώματα.
  • Να εξαλείψουν τα προβλήματα στη διαδικασία αίτησης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία αίτησης για την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης, λόγω εμποδίων όπως αυστηρές προθεσμίες, δυσκολίες στην απόκτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μη αναγνώριση ως αντιρρησιών όσων παρουσιάζονται σε στρατόπεδο για να πάρουν αναβολή για λόγους υγείας, καθώς και αμφισβητήσιμες αποφάσεις της ειδικής επιτροπής, κυρίως για τους μη θρησκευτικούς αιτούντες.
  • Να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα επαρκούς και έγκαιρης πληροφόρησης για το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία και τον τρόπο απόκτησης της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης προς όλους όσους αφορά η στρατιωτική θητεία. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειονότητα των στρατευσίμων δεν γνωρίζουν ακόμα ότι υπάρχει η επιλογή να υπηρετήσει κάποιος εναλλακτική πολιτική υπηρεσία αντί για στρατιωτική θητεία.
Πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Νέο χτύπημα από τους ξενοφοβικούς νεοέλληνες γονείς

Η σέχτα επαναστατών "Ρατσιστές γονείς" ανέλαβε την ευθύνη για το νέο ρατσιστικό χτύπημα εις βάρος μαθητή αλβανικής καταγωγής με αφορμή τον ορισμό του ως σημαιοφόρου για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Αρχικά, απείλησαν πως δεν θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να παρελάσουν. Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, δήλωσαν πως δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα και έτσι η παρέλαση θα γίνει κανονικά.

Βρε, δε μας παρατάτε. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
Άντε να καταργηθούν οι μαθητικές, οι παρελάσεις, και οι παρελάσεις γενικώς, μπας και βρούμε την υγειά μας (και τα μυαλά μας).

Υ.Γ. Μακάρι να διαμαρτύρονταν για την κατάσταση της Παλαιοκώσταινας (κατά το ψαροκώσταινα) όπως διαμαρτυρήθηκαν στην περίπτωση αυτή. Αλλά βέβαια, δεν τολμάνε. Τζάμπα μάγκες είναι.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Βρείτε τις διαφορές


Εκδοχή Νο1

"Γνωστή δικηγόρος της Αθήνας έβαλε μπράβους να απαγάγουν και να βιάσουν σύζυγο φυσιοθεραπευτή επειδή αυτός αρνήθηκε να ενδώσει στις σεξουαλικές της παρενοχλήσεις! Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην καρδιά της Νέας Σμύρνης και οδήγησε στη σύλληψη της 45χρονης, η οποία αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ηθική αυτουργία κατά συρροή σε αρπαγή και βιασμό κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 45χρονη δικηγόρος γνωρίστηκε πριν από 4 μήνες με τον φυσιοθεραπευτή. Τον ερωτεύτηκε από την πρώτη ματιά και άρχισε να του ζητά επιτακτικά να χωρίσει τη σύζυγό του για να ζήσουν μαζί τον έρωτά τους. Ενας έρωτας ο οποίος όπως φάνηκε ήταν μονόπλευρος…

Οταν εκείνος της ξέκοψε πως δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, τότε αυτή αποφάσισε να τον εκδικηθεί καταστρώνοντας ένα ύπουλο και σατανικό σχέδιο. Μίσθωσε τρεις μπράβους -πιθανότατα αλλοδαπούς, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν της σύλληψης και αυτή τη στιγμή αναζητούνται- όπου ανέλαβαν να κάνουν την έξης βρόμικη δουλειά: άρπαξαν την 34χρονη σύζυγο του φυσιοθεραπευτή έξω από το σπίτι της στη Νέα Σμύρνη, την επιβίβασαν σε κλειστό ημιφορτηγάκι και την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία όπου ο ένας από τα τρία κτήνη τη βίασε. Μόλις ολοκλήρωσαν το αηδιαστικό τους έργο, πήραν τον δρόμο του γυρισμού και την πέταξαν έξω από το σπίτι της. Η γυναίκα, μόλις συνήλθε από το σοκ, πήγε μαζί με τον σύζυγό της στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Σμύρνης και κατήγγειλαν το περιστατικό. Μάλιστα κατέθεσαν και μήνυση εναντίον της δικηγόρου αναφέροντας πως τηλεφωνούσε στο σπίτι τους και απειλούσε το ζευγάρι. Η δικηγόρος έπειτα από ένταλμα που εξεδόθη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί."

Πηγή: protothema.gr

Εκδοχή Νο2

"Μια 45χρονη γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης με την κατηγορία ότι «οργάνωσε» και «ενορχήστρωσε» τον βιασμό της ερωμένης του συζύγου της.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, τρεις άνδρες, οι οποίοι διαφεύγουν τη σύλληψη και αναζητούνται, εκτελώντας εντολές της 45χρονης, επιβίβασαν με τη βία μια γυναίκα 34 ετών σε κλειστό φορτηγάκι και την μετέφεραν από τη Νέα Σμύρνη σε άγνωστη τοποθεσία, όπου ένας από αυτούς τη βίασε.

Η 45χρονη, η οποία κατηγορείται για ηθική αυτουργία κατά συρροή σε αρπαγή και βιασμό κατά συναυτουργία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών."

Πηγή: zougla.gr

Τηλέφωνο συνενοχής: 9011 54321 φτου και βγαίνω

Ο νικητής του διαγκωνισμού θα κερδίσει το βραβείο δημοσιοραφίας των TrikalaTimes©.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Μεγαλος Ελληνας ο Βασιλης Παλαιοκωστας!!

... και ναι ετσι θα επρεπε να ειναι...

Θα μου πειτε πως ειναι δυνατον ενας καταδικος, ενας εγκληματιας να ψηφιζεται ως ενας απο τους μεγαλυτερους ελληνες.
Ζωντας σε ενα αναρχο, διαλυμενο κρατος. Ζωντας σε ενα κρατος οπου το πολιτικο κατεστημενο προσπαθει καθημερινως να μας πεισει οτι τα ματια μας βλεπουν λαθος και οτι υποφερουμε απο ασθενειες ορασης... αυτος ειναι πλεον ο ρολος τους! Εχουν παψει να παραγουν εργο. Προσπαθουν απλα να μας πεισουν πως η πραγματικοτητα που η πλειοψηφια των πολιτων αντιλαμβανεται ειναι εσφαλμενη. Δυστυχως ομως γι΄αυτους ερχεται ενας καταδικασμενος. Ενας παρανομος, ενας ανθρωπος εγκληστος και κατηγορουμενος καταφερνει να αποδειξει πως οι πολιτες αντιλαμβανονται σωστα τα πολιτικα τεκτενομενα. Αντιλαμβανονται δηλαδη σωστα πως η κατασταση εχει μετατραπει σε ενα καθημερινο μπουρδελο τη στιγμη που οι προυχοντες πιστευουν πως ολα βαινουν καλως. Αυτος λοιπον με τις κινηματογραφικες διπλες, ταυτοσημες αποδρασεις τους ξεμπροστιαζει. Τους αποκαλυπτει και τους ρεζιλευει. Δεν θα μπορουσε παρα να ειναι ενας μεγαλος Ελληνας οσο υπερβολικο κι αν ακουγεται...Απλα μπραβο του.... μονο ετσι καταλαβαινουν.
Ξεμπροστιαστε τους κι αλλο. Μας εχουν καταστρεψει ως συνολο και ειναι καιρος να τους γκρεμισουμε

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Φτου σας...

Βγηκε ο διοικητης της τραπεζας της Ελλαδος και εξηγγειλε σχεδιο μειωσης παροχων, περικοπων δαπανων και λιτοτητα. Με απλα λογια σημαινει πως ο απλος κοσμακης παλι θα την πατησει. Ποιος; ο διοικητης της ΤτΕ που τσεπωνει τσουβαλια ευρω το μηνα, που ενας μηνας δεν του ειναι αρκετος για να προλαβει να τα μετρησει. Και η κυβερνηση αυτο που κανει ειναι απλα να το εφαρμοσει αυτο το σχεδιο. Φτου σας, γιατι με αυτα που κανετε προκαλειτε το κοινο αισθημα και προκαλειτε τη βια. Τη βια και το εγκλημα τα δημιουργειτε και τα συντηρειτε εσεις αχρειοι πολιτικοι, ενας μηχανισμος-κυκλωμα στα πρωτυπα της μαφιας, με τα Μ.Μ.Ε που σας αβανταρουν και σας φτιαχνουν ενα ψευτικο προφιλ και χωρις αυτα δεν υπαρχετε στην ουσια, με δικαστικους που σας ξελασπωνουν και δικηγορους που σε καθε τους ανασα ψευδονται για να σας γλυτωσουν απο τις βρωμιες σας, με σωματα ασφαλειας που με βια, ξυλο και δολοφονιες αθωων σας προστατευουν , με κομματοσκυλα που σας γλειφουν και συνδικατα (αλλη πονεμενη ιστορια με συνδικατα-φορεις κομματικης προπαγανδας) που εχουν γινει πιονια σας για να ελεγχετε ολους τους κλαδους. Και φυσικα πανω απο ολους οι τραπεζες τις οποιες γονατιζετε και προσκυνατε και τις χαριζετε εκατομμυρια ευρω. Και για τους αγροτες; Για τους ανεργους; Για τους συνταξιουχους; Για τους συμβασιουχους; Για τους φοιτητες; Ολα για παρτη σας. Και οι αρχηγοι ΟΛΩΝ των αλλων κομματων τι κανουν; ΟΛΟΙ ΜΟΥΓΚΑ θα κανουν καθως θα βολευτουν παλι με τα πακετα των 14 εκ. ευρω για την προεκλογικη τους εκστρατεια συν αλλα 15 για δηθεν υπερωριες των κομματοσκυλων τους με προφαση την αναδειξη των βρωμερων κομματων τους. Φτου σας γιατι την ιδια στιγμη ο λαος ζει στην φτωχεια, στην εξαθλιωση, στην πεινα, στην ανεργια, κατι που εσεις δεν γνωρισατε ποτε. Μαλλον την ανεργια τη ζησατε καθως δε δουλεψατε ποτε στη ζωη σας. Φτου σας απατεωνες, λαμογια, νταβατζηδες των συνειδησεων μας που εχετε κανει πλιατσικο στις ζωες μας και καταρρακωνετε καθημερινα την αξιοπρεπεια μας με σκοπο να μας κανετε σατυρους, αθλιους, γελοιους. Φτου σας αρπακτικα, μεγαλοκαρχαριες, αυλοκολακες-κομματοσκυλα. Φτου σας, αφηστε μας και πηγαινετε στα σπιτακια σας (σε ποιο απ'ολα θα μου πειτε τοσα που εχετε). Φτου σας ερπετα, σιχαμερα σκουλικια. Τι λεω; Το τελευταιο και πιο βρωμερο σιχαμερο σκουλικι ειναι εκατομμυρια φορες πιο χρησιμο και αξιο απο εσας ολους μαζι. Φτου σας. Αλλα ουτε το σαλιο μου (ειδικα τωρα με την λειψυδρια) δεν αξιζει να σπαταλαω για χαρη σας. Ξερω οτι γινομαι γραφικος, ερειστικος και πεφτει- το ελαχιστο εστω -επιπεδο που εχω, αλλα μονο ετσι τους αξιζει. ΞΥΠΝΑ ΛΑΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΗΓΕ 12.00 .

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

100 euro για μια ζωη-Αλλαζεις?αλλαζω


ΚΕΡΑΥΝΟΣ

1925-2005

Σε ολους εφτασε στα αυτια μας η ειδηση για τον ασθενη που εχασε την ζωη του μεσα σε ενα ασθενοφορο λογο ελλειψης φαρμακευτικου εξοπλισμου.Το περιστατικο ελαβε χωρα στη θεσ/νικη ακριβως πριν 5 ημερες.Εχω την εντυπωση πως η αντιδραση του κοσμου στο ακουσμα της ειδησης δεν ηταν η αναμενομενη.Ισως η αποψη μου να θεωρηθει υπερβολικη ,αλλα θα περιμενα απο ολους τους λογικα σκεπτομενους πολιτες αυτης της χωρας να κατεβουν στους δρομους και να ξεσηκωθουν.ΘΕΛΩ να μου απαντησει καποιος ,ποια διαφορα εχει ο θανατος του μικρου ΑΛΕΞΗ ,με τον θανατο αυτου του ατυχου πολιτη που καν δεν θυμαμαι το ονομα του?Οσο λογικα και να σκεφτεις δεν θα βρεις καμια διαφορα.Και οι 2 θανατοι ηταν αποτελεσμα των γαμημενων κρατικων παραληψεων.Στη μια περιπτωση του" ΑΛΕΞΗ" ΩΦΕΙΛΕΤΑΙ στην ανεπαρκεια του κρατους να εκπαιδευσει αστυνομικους η να βαλει ψυχολογους να τους παρακολουθουν και στην 2 περιπτωση ωφειλεται στην ανεπαρκεια του κρατους να εφοδιασει με τα απαραιτητα υλικα τα ασθενοφορα αυτης της χωρας(100 eyro τα υλικα που ελλειπαν).Εχω αρχισει να φοβαμαι.βρισκομαι αντιμετωπος με ενα κρατος δολοφονο.Ενα κρατος που δολοφονει τους πολιτες αυτης της χωρας χωρις λογο.Ερχομαι και σε ρωταω.Εσυ τι πρεπει να κανεις?Πρεπει να μεινεις αμετοχος και απαθεις?Εγω παντως οχι εχω σκοπο να αλλαξω.100 EYRO για μια ζωη αλλαζεις?Αλλαζω

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Μπλιαχ!

Κόψτε φάτσα και βγάλτε συμπέρασμα...


Αν είχα τέτοια φάτσα θα κυκλοφορούσα ανάποδα.

Υ.Γ. Ελπίζω να σας χάλασα την ημέρα του Αγίου Εμποράκου.